Elektricitet

Elektricitet

stikkontakter

 

Alla våra semesterstugor är anslutna till elektricitet (220 V). I Danmark har stickkontakten två runda hål eller tre hål (230V jordat). Se figur C och K.

Svenska stickkontakter är av typen C.

Elmätaren sitter utvändigt på huset. På nyare stugor kan elmätaren vara utrustad med lock. Lyft en aning på locket och öppna elmätaren. Nästan alla elmätare i Danmark visar siffror utan kommatecken - alla siffror är hela kWh.

Strömavbrott kan bero på, att en säkring eller en säkringsgrupp har slagit från – Reläet och säkringer.

Läs mer om Elförbrukning. För reglering av energiförbrukning, vänligen se Förbrukningsavräkning.