Cookies

Sol og Strand samlar in information om alla besök på www.sologstrand.se. Denna information används för att förbättra webbplatsens funktioner, utvärdera de enskilda objekten på webbplatsen och stödja vår övergripande marknadsföring. Nedan kan du läsa mer om vilken information vi samlar in om ditt besök, hur den insamlade informationen behandlas, vad den används till, vem som har tillgång till den och vem du ska kontakta om du har frågor eller invändningar angående den insamlade informationen.

Sol og Strand samlar in information om ditt besök på två sätt:
- Genom användning av cookies
- Genom att du själv lämnar in information (t.ex. när du gör en bokning)

Vad är en cookie?
En cookie är en liten datafil, som vi sparar på datorn för att kunna hålla reda på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen webbläsaren. I många fall kan cookies vara nödvändiga för, att kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus eller personlig information.

Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies, kan du välja bort cookies eller ta bort befintliga cookies från hårddisken. Som användare kan du själv bestämma, om du vill acceptera eller radera alla cookies, eller kontrollera det enskilt för varje webbplats. Du kan göra individuella inställningar i dina browserinställningar. Du bör dock vara medveten om, att om du gör det, kan det finnas funktioner och tjänster, som du inte kan använda, eftersom de förutsätter, att webbplatsen kan komma ihåg de val du gör.

Klicka här för att få en instruktion om, hur det här ställs in i din webbläsare.

Glöm inte: Om du använder flera webbläsare, ta bort och anpassa cookies i alla dem.

Vad använder Sol og Strand cookies till?
Cookies är nödvändiga för att få webbplatsen att fungera. Cookies hjälper också till att få en översikt över ditt besök på webbplatsen, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta webbplatsen till dina behov och intressen. Cookies kommer exempelvis ihåg, vad du har lagt till i listan över mottagare, om du tidigare har besökt sidan, och vilket språk och valuta du vill ha på webbplatsen. Vi använder även cookies för att rikta våra annonser och optimera försäljningen på webbplatsen.

Här är översikten över webbplatsens användning av cookies och våra samarbetspartners i detta avseende:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies krävs för att webbplatsen skall tillhandahålla en tjänst, som du uttryckligen har begärt. Det kan till exempel vara cookies, som användes för att genomföra en bokning eller för att göra en kom-ihåg-lista.

Preferens Cookies
Dessa cookies använder vi, för att säkerställa dig den optimala användarupplevelsen på webbplatsen. Det är exempelvis föredragna preferenser, som till exempel språk eller val vid sökning, som gör navigationen enklare. Inga personligt identifierbara data samlas in med denna typ av cookies.

Drifts- och optimeringscookies
Vi använder dessa cookies för driften av webbplatsen. Det kan t. ex. röra sig om, att räkna antalet besökare eller annan information, som skall användas för analys. Den används också i samband med enkäter. Dessa cookies kan i begränsad utsträckning samla in data, som kan tillskrivas den enskilda användaren. Den insamlade informationen tillhör Sol og Strand och används endast för att optimera www.sologstrand.dk.

Sol og Strand använder Google Analytics för att analysera, hur användarna använder webbplatsen samt för att få trafikmätningar. Här kan du välja bort cookies från Google Analytics

Sol og Strand använder Visual Website Optimizer för att utföra tester på olika sidor. Visual Website Optimizer samlar in icke-personlig eller identifierbar information om användningen av sidorna. Här kan du avmarkera cookies från Visual Website Optimizer

Sol og Strand använder Hotjar för att samla in kvalitativa data om besökarnas beteende på www.sologstrand.se Hotjar samlar in icke-personlig, identifierbar information om användningen av sidorna. Här kan du avmarkera cookies från Hotjar

Marknadsföring - anonym spårning tvärs över webbplatser
Dessa cookies används för att spåra användare tvärs över deras besök på flera webbplatser. Dessa cookies kan användas för att bygga upp profiler, som visar, vilka sökningar varje användare har gjort, eller vilka sidor de har besökt. Dessa cookies kan lagra data, som identifierar den enskilda användaren, eller som innehåller specifik information om användaren. Anonyma data kan delas med tredje part.

Vi samarbetar med företaget Google om användningen av Googles system att märka sin webbplats för re-marketing, i hanteringen av webbannonser, i ett försök, att visa annonser som är relevanta för dig. Dessa data kan delas med tredje part. På flera webbplatser på www.sologstrand.se, lagrar vi även cookies, när tjänster och komponenter från Google används, som till exempel Google Maps och YouTube.

Vi samarbetar med företaget Facebook om användningen av spårning av Facebook-pixel, för styrning av Facebook-annonser, i ett försök att visa Facebook-annonser, som är relevanta för de av våra besökare, som också har en Facebook-profil. Du kan hitta en guide om hur du väljer bort cookies från Facebook via den här länken

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder vi cookies för att skapa relevant innehåll i förhållande till ditt beteende på webbplatsen. Vi samarbetar med företaget Globase, som lagrar dessa data för oss.

Disse 3. parts komponenter bevirker, at indehaveren af 3. parts komponenten, som for eksempel Facebook eller Google, modtager tekniske data og information om hvilke sider du besøger på sologstrand.dk. Er du samtidig med dit besøg på www.sologstrand.dk logget på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook/Google at henføre disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af 3. parts komponenten foretager, ligger uden for Sol og Strands kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af 3. parts komponenten.

Dessa 3:e parts komponenter är orsaken till, att innehavaren av en 3:e parts komponent, såsom Facebook eller Google, tar emot tekniska data och information, om vilka sidor du besöker på www.sologstrand.se. Om du samtidigt som du besöker oss på www.sologstrand.se, är inloggad på till exempel Facebook eller Google, är det möjligt för Facebook / Google att hänföra dessa data med din profil. Den behandling som innehavaren av 3:e parts komponenten företar, ligger utanför Sol og Strands kontroll och är uteslutande en kontakt mellan dig och ägaren av 3:e parts komponenten.

Hjälp med frågor och klagomål
Har du några frågor?

Du hittar vår policy om personuppgifter här.

Om du har några kommentarer eller frågor rörande vår information och / eller behandling av personlig information, är du välkommen att kontakta oss på telefon +45- 99 44 44 44 eller via e-post info@sologstrand.se.

Så här kan du klaga på webbplatsens information om cookies:

Webbplatsen är en del av cookiemärket för Foreningen for Dansk Internet Handels (FDIH), men om du som användare tycker, att webbplatsen inte överensstämmer med cookiereglerna, kan du därför vända dig till FDIH med ditt klagomål.

Innan ett klagomål lämnas in till FDIH, skall följande förutsättningar uppfyllas:

  • Du har tidigare klagat hos Sol og Strand (info@sologstrand.se) med en detaljerad beskrivning av, var och vad webbplatsen inte stämmer överens – jfr. den danska guiden.
  • Klagomålet till Sol og Strand har fått avslag, eller om ärendet inte är löst, senast inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av klagomålet.


Om du uppfyller ovanstående krav, kan du skicka klagomålet till FDIH på kontakt@fdih.dk. Klagomålet måste innehålla:
Ditt namn
Din adress
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Webbplatsens www adress
Detaljerad beskrivning av klagomålets innehåll
Dokumentation för tidigare klagomål till Sol og Strand