Foton

Tillsammans med beskrivningen av semesterstugan finns tillhörande foton.

Om det rör sig om ett nyare hus, eller ett hus som ännu inte är färdigbyggt (var uppmärksam på byggår), använder vi modellfoton eller teckningar. Vi ber er därför, när ni hyr en semesterstuga som visas med modellfoto, att vara extra uppmärksam på text och symboler på ritningen i stugpresentationen.

Om modellfoto har använts, kommer det att framgå av själva fotot. Markeringen finns i nedersta vänstra hörnet. Det kan förekomma, att en stuga har målats om, att fastighetsägaren har bytt ut delar av inredningen eller på annat sätt har förändrat stugans utseende, så att det skiljer sig från tidigare visat foto.