Sopsortering

I Danmark ska avfall sorteras. Därför kommer du i de flesta fritidshus att mötas av krav på att avfallet ska sorteras innan det slängs. Men alla kommuner har inte kommit lika långt. Därför kommer det att finnas fritidshus där avfallet ännu inte är sorterat. Ambitionen från de danska myndigheternas sida är att Danmark i slutet av 2023 ska ha ett sopsorteringssystem som är utbrett i hela landet, och där avfallet sorteras i matavfall, glas, papper, mat- och dryckeskartonger. kartong, metall, plast, farligt avfall, textilier och restavfall. Det betyder inte att det finns 10 sorteringskärl i sommarstugan. På de allra flesta ställen är flera kategorier uppdelade runt en papperskorg – det kan till exempel vara papper och kartong eller metall och plast.

Du måste därför sortera avfall om möjligt. Om korrekt sortering inte utförs kan böter på upp till 3 000 NOK bli följden