Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser, som exempelvis exekutiv auktion/ försäljning av den hyrda stugan, kan Sol og Strand bli tvungna att säga upp det ingångna hyresavtalet, då vi inte har inflytande över denna typ av händelser. Vi försöker dock alltid att göra vad vi kan, för att finna en alternativ semesterstuga. Efter ett inbrott eller dylikt kan det förekomma, att det saknas utrustning i förhållande till beskrivningen av stugan. I dessa fall kommer vi naturligtvis, att snarast möjligt sörja för att komplettera det saknade.