Stugpresentation

Beskrivningarna av de privatägda semesterstugorna har upprättats efter bästa övertygelse. Vi förbehåller oss rätten till förändringar samt att ev. tryckfel kan uppstå. Beskrivningen av inventarierna är individuellt återgiven och är naturligtvis avhängig varje ägares enskilda smak.
Tomtritningarna är avbildade så noggrant som möjligt men är bara avsedda som vägledning och avvikelser beträffande t.ex. sängindelning kan förekomma. För att stugritningen skall vara så överskådlig som möjligt, är terrasser, källare, övervåningar o dyl. oftast inte angivna på ritningen.