Husvagn

Fler personer får inte övernatta än det antal som finns angivet i presentationen eftersom, semesterstugans avloppssystem inte är dimensionerat för fler personer än det angivna. Därför är det inte heller tillåtet att sätta upp tält, husvagnar eller husbilar på tomten.

Om det bor fler än det maximalt tillåtna antalet personer i sommarstugan, kommer vi att avvisa det överskjutande antalet personer.