Semester i sommarstuga med trygghetspaket

Semester i sommarstuga med trygghetspaket
Avbeställ ända fram till ankomst

Det kan uppstå oförutsedda händelser* som gör att du blir tvungen att avbeställa vistelsen.
Vårt trygghetspaket täcker de kostnader en avbeställning kommer kosta dig.

Avbryt din vistelse tryggt

Det kan även uppstå oförutsedda händelser* som gör att du blir tvungen att avbryta din vistelse och åka
hem.
Med vårt trygghetspaket täcks dina outnyttjade dagar av vistelsen.

Om olyckan är framme

Olyckor händer då och då, det kan hända alla och det är ingen som är skyldig.

Med trygghetspaketet är du också i goda händer här, eftersom det täcker de flesta skador på heminnehåll*.

 

Trygghetspaketet får du med helt utan kostnad då den ingår i hyran.

* Läs mer på försäkringsvillkor

Sol og Strand har tillsammans med Tryg Forsikring tagit fram en avbeställningsförsäkring och
inventarieförsäkring som vi kallar för trygghetspaket. Den får du med i din vistelse helt utan extra kostnad
då den ingår i hyran. Vi vill nämligen ge dig en semester med extra trygghet och visshet om att du är i goda
händer om något inte går helt som det ska.
Du är täckt både före och under din vistelse oavsett om det uppstår oförutsedda anledningar till att
avbeställa vistelsen eller avbryta den.


Avbeställningsförsäkring
Försäkringen täcker om den planerade hyresvistelsen inte kan genomföras om den försäkrade eller dennas
närmaste anhöriga under försäkringsperioden drabbas av:
(a) akut sjukdom, skada eller dödsfall
(b) akut försämring av befintlig sjukdom
(c) vaccinationsintolerans
(d) graviditet, så länge den inträffar under försäkringsperioden
(e) skilsmässa, separation eller upphört samboförhållande


eller om:

(f) den försäkrades eller medresenärs bostad eller verksamhet drabbas av brand eller inbrott omedelbart
före avresa
(g) den försäkrades eller medresenärs bostad eller verksamhet drabbas av storm, översvämning eller skyfall
omedelbart före avresa
(h) den försäkrade, dennes make/maka/sambo eller medresenär oväntat sägs upp eller drabbas av lockout
från sitt heltidsarbete omedelbart före avresan
(i) den försäkrade, dennes make/maka/sambo eller medresenär efter uppsägning från heltidsarbete börjar
på ett nytt jobb utan möjlighet att få ledigt den aktuella hyresperioden
(j) den försäkrade, dennes make/maka/sambo eller medresenär ska till omprov vid en läroanstalt högre än
grundskolenivå i samband med ej avklarad examen (ett villkor är att personen aktivt studerar, har ingått
hyresavtalet före tidpunkten för omprov blev känd och att omprov äger rum under samma period eller upp
till 1 vecka efter hyresperiodens upphörande)
(k) den försäkrades eller medresenärs personbil före avresa blir skadad i en sådan omfattning att fordonet
inte är i ett trafiksäkert skick och reparation inte kan slutföras före hyresperiodens början.


Inventarieförsäkring
Under semestern i sommarstugan har du även en inventarieförsäkring som går in och täcker om du skulle råka förstöra någon av inventarierna i sommarstugan.
Med inventarier menas flyttbara föremål, som normalt hör till semesterboendet, däribland
musikanläggning, tv, video-/DVD-spelare, tavlor, ej fasta lampor, fasta telefoner, trädgårdsredskap,
köksutrustning och lösa mattor.


Försäkringsvillkor
Du kan läsa de exakta försäkringsvillkoren här.