Kortslutning

Reläet
El-panelen sitter för det mesta på insidan av den utvändiga mätaren. Slå till reläet genom att pressa knappen uppåt eller genom att vrida den från 0 till 1. Reläet kan gå lite trögt.

Alla säkringsgrupper skall stå på 1.

Om reläet fortsätter att slå ifrån, slår man ifrån alla säkringsgrupperna. Slå sedan på reläet igen, så att den står på 1. Slå nu till säkerhetsgrupperna en efter en, för att ta reda på, vilken säkringsgrupp som är orsaken till, att reläet slås ifrån.

När man har hittat den problematiska säkringsgruppen, så låter man den vara frånslagen. De andra grupperna slår man till. Slå därefter på strömmen igen på HFI-reläet och kontakta kontoret.

Säkringar
Strömavbrott kan bero på, att en säkring har gått.

Keramiska säkringar
Stäng av strömmen och ta bort säkringen från hållaren. Beroende på vilken typ, måste man antingen skruva ut hållaren eller öppna en liten kassett genom att trycka ner kassetten och dra ut.

Säkringen är intakt, när det finns en liten grå eller röda metallbricka i botten på den. Om metallbrickan är borta måste säkringen bytas ut. Men i vissa fall kan metallbrickan sitta kvar, även om säkringen har gått. Här bör man då prova sig fram med en ny säkring.

Det finns vanligtvis reservsäkringar i sommarstugan. Om så inte är fallet, ber vi er att köpa säkringar, och Sol och Strands lokalkontor kommer att återbetala beloppet mot uppvisande av kvitto.

Kom ihåg att välja en ny säkring med samma ampere som den gamla.

Automatiska säkringar
Man skall inte byta säkring där det finns en automatsäkring. En automatsäkring måste alltid stå på 1 och vara upptryckt för att vara påslagen.

Man kan också se automatsäkringar, där de står On i ett rött fält, när den är påslagen. Om den har slagits från, kommer det att stå Off i ett grönt fält.

Om säkringen fortsätter att slå ifrån, beror det på, att man använder för mycket ström. Koppla då bort några elektriska apparater i sommarstugan, t.ex. en vattenkokare.

Läs mer om Elförbrukning och Elektricitet. För reglering av energiförbrukning, vänligen se Förbrukningsavräkning.