Eldningsförbud

Var rädd om naturen när den är torr

Vi har även i år haft många veckor med solsken. Därför är det bra att ta hand om varandra och naturen, så att du kan njuta av det fina vädret.

När det har varit torrt under en längre tid har de lokala myndigheterna möjlighet att införa ett eldningsförbud. Normalt är det upp till den lokala brandkåren att avgöra om det ska införas ett förbud.

 

Kontrollera om det är eldningsförbud där du bor
Se om det är eldningsförbud i kommunen där ditt sommarhus ligger, på denna hemsida:

www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/afbraendingsforbud/


Observera att hemsidan endast är på danska, men det finns en visuell karta över Danmark där du kan lokalisera kommunen där ditt sommarhus ligger.

I kommuner som är färgade röda har ett eldningsförbud införts. Klicka på kartan på den enskilda kommunen för att läsa mer.

 

Exempel på restriktioner vid eldningsförbud
När ett eldningsförbud införs medför det en rad restriktioner på användning av öppen eld utomhus.

Eldningsförbudet innebär bland annat att det inte är tillåtet att:
• Använda kolgrill
• Använda alla former av grill utanför egen / privat mark med bebyggelse
• Röka i naturen
• Tända eldar och använda öppen eld utomhus
• Använda apparater / föremål som skapar gnistor, glöder eller flammor utomhus

Listan är inte uttömmande, eftersom eldningsförbud kan variera, så du ska alltid kontrollera vad som gäller där du är.

 

Allmänna goda råd - undvik brand i naturen
• Var medveten om lokala eller permanenta förbud mot eldning eller användning av öppen eld
• Använd speciellt anpassade platser om du ska tända eld eller grilla i naturen
• Håll alltid avstånd till vegetation
• Lämna aldrig ett bål eller en grill som inte är helt släckt
• Använd bara öppen eld i lugnt väder
• Ha alltid vatten i närheten när du använder öppen eld
• Använd tobak, maskiner och elektriska verktyg med försiktighet – några gnistor kan starta en brand
• Låt inte glas ligga framme i solen i den torra vegetationen
• Parkera aldrig din bil i hög torr vegetation
• Ring nödcentralen på telefonnummer 112, om olyckan ändå skulle inträffa