Persondatapolicy

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Detta dokument (”Integritetspolicy”) gäller Sol og Strand Feriehusudlejning A/S’ (”Sol og Strand”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) insamling och behandling av personuppgifter om våra webbplatsbesökare, samt uthyrare och hyresgäster av semesterstugor via Sol og Strand.

1.2 Sol og Strand är registeransvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande behandling av personuppgifter ska därför skickas till oss via kontaktuppgifterna:

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Ilsigvej 21
Hune
9492 Blokhus
Tel.nr: 99444444
E-post: data@sologstrand.dk 

 

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Vi behandlar följande personuppgifter om webbplatsbesökare:

(a) Webbläsartyp
(b) IP-adress
(c) Nätverksplats
(d) Enhetsinformation
(e) Sökord

Gällande personuppgifter behandlar vi även följande uppgifter, om du anmäler dig för vårt nyhetsbrev:

(f) E-post
(g) Namn

2.2 Vi behandlar följande personuppgifter om uthyrare som ingår förmedlingsavtal med oss:

(a) Namn
(b) Privat adress
(c) Uthyrning av semesterstuga
(d) E-post
(e) Telefon
(f) Bank
(g) Svar vid undersökningar om kundnöjdhet

2.3 Vi behandlar följande personuppgifter om hyresgäster som hyr semesterstuga via Sol og Strand:

(a) Namn
(b) Adress
(c) Nationalitet
(d) Telefon
(e) Betalningsinformation
(f) IP-adress
(g) Recensioner från gästböcker

 

3. SYFTEN MED BEHANDLINGEN

3.1 Vi behandlar ovanstående personuppgifter i följande syften:

(a) Förmedling av uthyrning av semesterstugor samt nödvändig administration avseende detta
(b) Fullgörande av avtalet med dig samt att säkerställa dina rättigheter i samband med detta
(c) Förståelse och förbättring av villkor för uthyrare och hyresgäst i samband med uthyrnings- och hyresupplevelse
(d) Riktad marknadsföring, bland annat retargeting, profilering och utskick av nyhetsbrev
(e) Optimering av användarupplevelse och funktioner för webbplatsbesökare på vår webbplats

 

4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter för tidigare nämnda syften baserat på olika rättsliga grunder för behandlingen.

(a) Samtycke: Sol og Strand inhämtar ditt samtycke till behandling av personuppgifter när du anmäler dig för vårt nyhetsbrev.
(b) Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt som du är part i: Sol og Strand behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet om uthyrning av semesterstuga med dig som hyresgäst samt förmedlingsavtal med dig som hyr ut.
(c) Nödvändigt för fullgörande av rättslig skyldighet: Sol og Strand behandlar dina personuppgifter avseende betalning i enlighet med hyresavtalet med dig som är hyresgäst, samt förmedlingsavtalet med dig som hyr ut för att uppfylla lagstadgade krav om bokföring och räkenskap.
(d) Berättigat intresse: Sol og Strand behandlar dina personuppgifter för att optimera användarupplevelsen och funktioner på vår webbplats, genomföra riktad marknadsföring, genomföra undersökningar om kundnöjdhet, ingå och administrera avtalsförhållandet och säkerställa dina rättigheter samt för egen säkerhet, bland annat för att förhindra bedrägeri, baserat på våra berättigade affärsintressen.

4.2 Du har en ovillkorad rättighet att invända mot att behandlingen av dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Du har även rätt att återkalla ditt tidigare samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen av personuppgifterna innan återkallandet, och vi måste även fortsatt behandla dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, med undantag för direkt marknadsföring.

4.3 Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, som behandlas mot bakgrund av våra berättigade intressen, kommer vi omedelbart upphöra att behandla dina uppgifter i dessa syften.

 

5. ANVÄNDNING AV TREDJE PART

5.1 Uppgifter kan överlåtas till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, däribland retargeting, samt för era recensioner av vår verksamhet och våra tjänster. När du till exempel via en länk från oss recenserar oss och våra tjänster på TrustPilot, vidareförmedlas uppgifter om ditt namn och kundnummer till TrustPilot, för att verifiera din kundrelation med oss. När du skriver i vår gästbok kan du aktivt välja att ditt namn får offentliggöras på webbplatsen. De här företagen är databehandlare i enlighet med våra instruktioner och behandlar data som vi är registeransvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna i annat syfte än att fullgöra avtalet med oss, och omfattas av sekretess gällande dessa uppgifter. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

5.2 Sol og Strand använder två databehandlare som är lokaliserade utanför EU (Google och Facebook). Vi har ingått databehandlingsavtal med dem grundat på de senaste godkända standardkontraktsklausulerna (SCC).

5.3 Sol og Strand vidareförmedlar dina personuppgifter (namn, adress, e-post, telefonnummer, ordernummer) till Tryg Forsikring. Tryg Forsikring försäkrar våra hyresgäster vid avbokning, avbrott, inventarieskydd samt läkarjour. Tryg Forsikring är ensamt registeransvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Därför hänvisar vi dig till deras integritetspolicy.

5.4 Som hyresgäst kommer ditt namn och din nationalitet anges vid inloggning hos sommarstugeägaren.

 

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Personuppgifter som har samlats in om din användning av webbplatsen raderas/anonymiseras senast när du inte har använt webbplatsen på 1 år.

6.2 Personuppgifter som har samlats in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas/anonymiseras när ditt samtycke till nyhetsbreven återkallas, såvida vi inte har en annan grund för behandling av uppgifterna.

6.3 Personuppgifter som har samlats in i samband med hyresavtalet raderas/anonymiseras vanligtvis 5 år efter avslutet av det kalenderår då du har genomfört ditt köp. Personuppgifter kan dock sparas under längre tid om vi har ett berättigat behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Redovisningsuppgifter sparas i 5 år tills utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

6.4 Personuppgifter som har samlats in i samband med förmedlingsavtal raderas/anonymiseras vanligtvis 3 år efter avslutet av det kalenderår då förmedlingsavtalet har löpt ut. Personuppgifter kan dock sparas under längre tid om vi har ett berättigat behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Redovisningsuppgifter sparas i 5 år tills utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Du har följande rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter.

(a) Du har rätt till att bli informerad om de personuppgifter som vi behandlar gällande dig, samt en rad olika ytterligare uppgifter.
(b) Du har rätt att få felaktiga personuppgifter gällande dig rättade.
(c) I vissa fall har du rätt att få personuppgifter gällande dig raderade, innan tidpunkten för vår vanliga, generella radering inträffar.
(d) Du har i vissa fall rätt till begränsad behandling av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi framgent endast behandla personuppgifterna – förutom vad gäller lagring – med ditt samtycke, eller på grund av att ett rättsligt anspråk kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller för att beskydda en person eller viktiga samhällsintressen.
(e) Du har i vissa fall rätt att invända mot vår i övrigt lagenliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
(f) Du har i vissa fall rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda till en annan registeransvarig.

 

8. KONTAKTINFORMATION

8.1 Om du vill utöva dina rättigheter, eller om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på: data@sologstrand.dk
I ditt meddelande ber vi dig vänligen att uppge ditt fullständiga namn, användarnamn, kundnummer och den e-postadress som du använt vid anmälan samt övrig information som är nödvändig för att vi ska kunna behandla förfrågan.

8.2 Om du vill lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att skicka in ditt klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, telefon +45 33 19 32 00.

 

9. MEDDELANDE OM ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

9.1 Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy så sker det på webbplatsen, där denna Integritetspolicy finns tillgänglig. Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad kring ändringar av Integritetspolicyn. Om ändringarna kräver ditt samtycke eller baseras på en ändring i behandlingen av dina personuppgifter ger vi dig ett ytterligare, särskilt meddelande om omständigheterna kring detta och begär ditt samtycke i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.