Tomt/storlek

Semesterstugans storlek (m2) mäts upp på ytterväggarna (exkl. terrass). Som regel står det angivet i presentationen, vilken typ av tomt som semesterstugan är belägen på. I de flesta fall handlar det om natur- eller klitt tomt, där t. ex gräset inte slås. Om det handlar om en nyare stuga, är tomten/trädgården ofta inte till 100 % färdiganlagd.

Det är sällan avgränsat runt tomten (staket, häck eller likn.). Tomtens storlek framgår av stugpresentationen, men det är inte detsamma som, att hela det totala antalet m2 helt kan utnyttjas, eftersom det kan finnas träd, buskar och likn. Likaså kan tomten vare en del av ett klitt område, som inte kan avgränsas.