Grill

I några semesterstugor finns det trädgårdsgrill. Dessa får fritt användas, men Sol og Strand tar inte på sig ansvaret för dess standard och rengöring. Om ni använder engångsgrill, får den inte placeras direkt på ett träunderlag, eftersom den lämnar märken. Efter användandet skall den helt svalna, innan den ställs undan.