Öppen spis

Om det inte uttryckligen står angivet i stugpresentationen, är ved till den öppna spisen/vedspisen inte inkluderat i hyran. Ni kan köpa ved på flera ställen vid vägkanten eller i affären. Ved på stugtomten är ägarens privategendom. I vissa fall får ni använda den mot en ersättning, vilket i så fall kommer att framgå av ett meddelande i semesterstugan. Om det är så, skall betalning ske direkt till ägaren och ni skall bara lämna kvar beloppet i stugan.

Vid extrema vindförhållande/stormväder kan det förekomma, att ni inte kan använda Vedspisen, eftersom röken pressas tillbaka i skorstenen. Det är endast tillåtet att använda tidningspapper (för antändning) och torrt kemiskt obehandlat trä. Trä, som har samlats upp på stranden, innehåller salt, som kan vara skadligt för ugnen. Använd därför ALDRIG trä, som har hittats på stranden. Vedspisen innehåller ofta aska vid ankomsten. Detta beror på, att askan fortfarande var varm, då den sista gästen lämnade semesterstugan. Lämna varm aska i en stängd ugn i stället för på en okontrollerad plats i närheten av semesterstugan eller på tomten. Överhettning kan medföra brandfara och skada ugnen.