Spa

I sommarstugan finns en informationspärm med information om att vistas i en sommarstuga med spa. Vänligen läs avsnittet om spa före användande.
Bubbelbadkar
Ett bubbelbadkar skall ni fylla med rent vatten, varje gång ni vill använda det. Ni skall fylla på vatten till ca 10 cm över sidomunstyckena, annars kommer spabadet inte att fungera.

Vid avresan ber vi er att fylla badkaret med rent vatten, även om ni inte har använt det.

<iframe style="border-top: gray 1px solid; border-right: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O3th25ke020" frameborder="0" width="420" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Spabad
Ett spabad är alltid fyllt med vatten, som är uppvärmt (ca 38° C).

Det kostar energi att värma upp stora mängder vatten. Ni kan reducera energiförbrukningen genom att lägga över termoduken på spabadet. Därmed reduceras både energiförbrukningen och förångningen av vattnet.

Vattnet har tillsatts klor och filtreras och renas kontinuerligt. Tekniken och strömmen till spabadet får aldrig stängas av, eftersom det kan resultera i allvarlig försämring av vattenkvaliteten.

Av hälsoskäl bör du använda maximalt spa 25 minuter åt gången.

Se Vattenkvalitet och Badregel för swimmingpool och spa.