Avlopp

Det är förbjudet att spola ner bindor, tamponger, bomull, blöjor eller liknande i toaletterna, då de kan förorsaka stopp i avloppet. Vid kraftigt regnväder kan det uppstå mindre problem med avlopp för toalett, dusch. Undgå även att hälla ned matrester, frityrolja eller stekfett i avloppet eller i toaletten!

Om ni inte respekterar förbudet, ställer vi er till ansvar för kostnaderna för kloakservice.