Bastu

Basturna i semesterstugorna är små (som regel avsedda för 2 personer). En bastu är byggd i trä, och kåda/ harts kan läcka ut ur träet, när bastun är helt ny. Den mjuka kådan kan orsaka brännmärken.

Färgade handdukar kan färga av sig på träbänkarna och ni får därför inte ta dem med in i bastun.

OBS! Om det inte uttryckligen står meddelat i stugan, är det förbjudet att hälla vatten på bastuaggregatet, eftersom det kan medföra kortslutning eller förstöra aggregatets värmeslingor.