Skåpsplats

Angivna skåp kan i vissa fall bestå av små, smala/små skåp, ibland med endast ett draperi eller helt öppna. Det kan finnas privat egendom i några av skåpen eller lådorna som tillhör husägaren. Ni bör räkna med, att skåputrymmena allmänt sätt är begränsade. Det är inte säkert att det finns skåp i alla rum. Vi kan därför inte garantera, att det finns skåpsplats för alla era medhavda kläder. Det är inte alltid som galgar finns i skåpen.