Säkring vid sjukdom m.m.

Som en obligatorisk del av hyresavtalet garanterar Sol og Strand hyresgästen mot förlust i händelse av sjukdom m.m.

Närmare villkor är beskrivna i hyresvillkoren.

Avbeställning av hyresavtalet kan göras per e-post till annulleringer@sologstrand.dk. Vänligen ange beställningsnummer och avbeställningsanledning.