Betalning

Betalningsinformation står angiven på ert hyreskontrakt.
Betalar ni inte med kreditkort och om det är mindre än 14 dagar till ankomsten, ber vi er att snarast betala in och sända en kopia av inbetalningen till betaling@sologstrand.se

Se Kreditkort, Förbrukningsavräkning, Deposition och Bankupplysningar.