Deposition

När du hyr en sommarstuga hos oss betalar du in en deposition tillsammans med sista delbetalningen av hyran. Efter avresa avräknar vi förbrukningen mot depositionen.  På det sättet sker avräkningen helt automatiskt och du behöver därför inte tänka på det vid avresan.

Beroende på vilken period du bokar sommarstugan hos oss fakturerar vi olika depositionsbelopp utifrån dessa intervaller.

01.10. –31.05. vinterperiod

01.06. –30.09. sommarperiod

Vi återbetalar den eventuella återstående delen av depositionen till ditt bankkonto senast 2 veckor efter avresan.

Om du har betalat depositionen via banköverföring ber vi dig att uppge ditt kontonummer när du beställer sommarstugan. På det sättet kan vi återbetala den eventuella återstående delen av depositionen till ditt konto.

Har du betalat depositionen med kreditkort återbetalar vi det eventuella återstående beloppet på det kreditkort som användes vid betalningen. Tänk på att det kan gå upp till 5 bankdagar innan beloppet finns registrerat på ditt konto.

Vid bristfälliga/inkorrekta uppgifter skickar vi bara ett meddelande där vi ber om de rätta bankuppgifterna. Det är ditt ansvar att säkerställa att Sol og Strand innehar rätt uppgifter. För återbetalning av återstående del av deposition är preskriptionstiden 5 år.

Resterande belopp kan ni alltid inbetala till Danske Bank på kontonr.: 12200110014 i Danske Bank. BIC: DABASESX, IBAN: SE5712000000012200110014. Glöm inte att uppge er OCR-ref. (kontrakt-id).

 

Läs mer under Elförbrukning och Förbrukningsavräkning.