Deposition

Hos Sol og Strand är det lätt att avräkna er förbrukning av el. mm i semesterstugan. När ni hyr en stuga hos oss, betalar ni in en deposition tillsammans med den sista delinbetalningen. Efter avresan avräknar vi er förbrukning mot depositionen. På det sättet föregår avräkningen helt automatiskt och ni behöver alltså inte tänka på det vid avresetillfället.

Vi återbetalar eventuell överskjutande del av depositionen till ert bankkonto senast 2 veckor efter er avresa.

Om ni har betalat deposition via banköverföring, ber vi er att uppge ert kontonummer, när ni beställer er semesterstuga. På så vis kan vi återbetala den eventuellt överskjutande delen av depositionen till ert konto.

Har ni betalat deposition med kreditkort, återbetalar vi det eventuellt överskjutande beloppet till det kreditkort, som ni använde vid inbetalningen. Observera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan beloppet är registrerat i ditt konto.

Om kontoupplysning saknas eller är felaktig, sänder vi endast ut en påminnelse, där vi ber er att ange korrekt bankinformation. Det ligger på ert ansvar att försäkra er om, att Sol og Strand har fått de korrekta uppgifterna. För återbetalning av överskjutande deposition gäller en tidsfrist på 5 år.

Om depositionen inte täcker er förbrukning under semestern, kommer vi att skicka en faktura med nödvändig betalingsinformation.

Resterande belopp kan ni alltid inbetala till Danske Bank på kontonr.: 12200110014 i Danske Bank. BIC: DABASESX, IBAN: SE5712000000012200110014. Glöm inte att uppge er OCR-ref. (kontrakt-id).

Priserna för förbrukning finns angivna vid varje semestedrstuga under menyn Priser. Läs mer under Strömförbrukning och Förbruksavräkning.