Avbeställning

Ni kan naturligtvis säga upp alla hyresavtal mot en rimlig ersättning. Storleken av ersättningen kommer an på, hur lång tid före ankomsten ni säger upp hyresavtalet.

Ersättning vid uppsägning av hyresavtal med Sol og Strand:
Upp till 70 dagar före ankomst: 20 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00
69 till 35 dagar före ankomst: 33 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00
34 till 14 dagar före ankomst: 75 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00
Från 13 dagar före ankomst: 90 % av det totala hyresbeloppet, min. SEK 635,00
på ankomstdagen 100% av det totala beloppet.

Överlåtelse av hyresavtal
Hyresgäst har rätt att - mot en expeditionsavgift på SEK 635,00 - att överlåta hyresavtalet till en annan hyresgäst. Meddelandet om detta, skall i förekommande fall, ske skriftligt från båda involverade parter till Sol og Strand.

Avbeställning av hyresavtalet kan göras per e-post till annulleringer@sologstrand.dk. Vänligen ange beställningsnummer och avbeställningsanledning.

Se också Säkring vid sjukdom m.m.