Reklamationer

Vid eventuell reklamation skall detta omgående meddelas till det lokala Sol og Strand kontoret (telefonnummer och adress finns angivna i hyreskontraktet).

Vänligen följ länken för att se öppettiderna för resp. enskilda lokalkontor.

Reklamation som gäller städning, skall meddelas Sol og Strand omedelbart på inflyttningsdagen. Övrig reklamation skall ni också anmäla så snart det upptäcks, så att problemen snarast kan åtgärdas. Hyresgästen är, enligt dansk lag, skyldig att ge Sol og Strand skälig tid för att avhjälpa eventuella fel/brister, som reklamerats av hyresgästen. Eventuell ersättning, övervägs endast fr.o.m. den dag, då anmälan om reklamation tas emot av Sol og Strand.

OBS! Om ni reser från semesterstugan utan, att dessförinnan, muntligen ha underrättat Sol og Strand och utan, att ha låtit oss få en rimlig chans att rätta till det eventuella felet, kan Sol og Strand inte avkrävas någon form av återbetalningsskyldighet, eftersom ni själv har omöjliggjort en upprättelse av felet/ skadan.