Bankupplysningar

Hyra samt betalning för extra förbrukning och reklammationer inbetalas på kontonr.: 55985840 i Jyske Bank. BIC: JYBADKKK, IBAN: DK1050590001149732. Glöm inte att uppge er OCR-ref. (kontrakt-id).