Huggormar

hugorm

Huggormar lever i områden med hedar, mossar och sanddyner, i barrskogar och torra lövskogar. Med sina camouflagefärger kan de vara svåra att upptäcka. De är snabba och försvinner gärna bort, innan man ser dem. De blir vanligtvis 60-80 cm långa. De är grå eller bruna med ett mörkt eller svart zig-zag band ned längs ryggen. Men det finns även enfärgade, rostbruna och svarta huggormar.
BeteendeHuggormar är skygga och normalt inte särskilt aggressiva. De skall känna sig hotade, innan de biter. Så undgå att trampa på eller ta tag i en huggorm. Väsnas genom att stampa på marken i vegetationen, så att de kan höra, att något stort närmar sig. Använd te. x. en käpp för att riva upp i vegetationen framför er, så att de flyr.

BettetHuggormar hugger vanligtvis på ett avstånd av 3-6 cm och kan själland nå sina offer på avstånd över 20 cm.

Människor reagerar olika på huggormsbett. Några får inga symptom alls, medan andra får allvarliga förgiftningar och blir mycket sjuka. Dessa variationer beror på mängden av insprutat gift, personens ålder, kroppsvikt, bitstället och graden av fysisk aktivitet efter bettet samt ev. överkänslighet. Barn, gravida och hjärtsjuka utgör en särskild riskgrupp, där giftet kan förorsaka problem.

Första hjälpen för människorPersonen, som är biten, skall hållas i stillhet. Höj upp den bitna kroppsdelen och lämna det angripna stället i fred. Transportera därefter personen s försiktigt som möjligt till närmaste akutmottagning.

Första hjälpen för hundarBehandla hunden mycket lugnt och håll den angripna kroppsdelen i absolut stillhet. Bär eller kör hunden till veterinären.

OBS: Huggormar är fridlysta djur i Danmark och får inte slås ihjäl!

(Källa: Skov og Naturstyrelsen j.nr. SNS-401-00626)