Geting/bi

Bin och getingar är en del av den danska naturen och kan sticka om de känner sig hotade. Bin sticker bara en gång, medan getingar kan sticka flera gånger. Om ni bliver stuckna, skall ni se till att ta bort gadden så snabbt som möjligt. Undgå att trycka ut gadden, men försök att skrapa ut den med ett plant och hårt föremål. bitstället blir oftast rött, svullet och ömt, men smärtan försvinner relativt snabbt.

Blir ni allergisk mot bistick, skall ni omedelbart uppsöka läkarhjälp, om ni blir stungen.

(Källa: Netdoktor.dk, oktober 2010)