Badsäkerhet

Semester i en dansk stuga med Sol og Strand är ofta förknippat med att bada i det brusande havet eller i en idyllisk sjö och vi vill gärna ge er ett par goda råd med på vägen, så att ni därmed tryggt kan bada i Danmark!
Kära sommargästerDet är skönt och friskt att bada i Västerhavet och Kattegatt eller i en av de härligt, klara sjöarna, men glöm inte att visa uppmärksamhet och aktsamhet när ni badar!

För er egen säkerhets skull bör ni följa de badregler, som "Rådet for Større Badesikkerhed" har utfärdat och därmed är ni med om att hjälpa till att förhindra tragiska badolyckor i framtiden.

Ytterligare informationer betr. badsäkerhet finns på hemsidan för Rådet for Større Badesikkerhed.

Baderåd

 • 1. Lär er att simma och dyka ordentligt
 • 2. Bada aldrig ensam
 • 3. Bada endast där det är tillåtet
 • 4. Gå endast ut till naveln
 • 5. Dyk endast på huvudet, där vattnet är tillräckligt djupt
 • 6. Simma längs kusten
 • 7. Gå upp från vattnet, när ni börjar frysa
 • 8. Bada helst vid stränder med livräddare


Se upp för starka undervattensströmmar!Vattmet omkring en sandbank verkar ofta lugnt och lockande, men låt er inte luras, för det är just på sådana ställen, som det kan var underströmmar!Skulle ni bli indragen i en undervattensström, skall ni inte kämpa emot. Håll huvudet över vattnet och ropa på hjälp medan ni låter er föras med strömmen tills den avtar och ni befinner er på ett ställe, där ni antingen kan bottna eller kan simma tillbaka till stranden.
Här får ni inte bada:

 • I hamnar, i närheten av pirar, vågbrytare eller fiskarnas bottengarnspålar
 • I mossar och småsjöar. Här står vattnet nästan alltid stilla och kan vara mycket kallt strax under ytan.
 • I sjöar och vattendrag med vattenväxter.
 • På alla ställen, där det står förbjudet att bada.


Nödsituation
Ring 112 för ambulans och annan akut hjälp. Information om strandnummer är till stor hjälp för räddningstjänsten. Strandnumret finns på de gröna skyltarna på stranden.

 

stikkontakter