Fjärsing

Fjärsingar är giftiga fiskar, som lever nära kusten i de danska farvattnen. Fjärsingar kan förekomma i lugna vatten, men sälland längs den jylländska västkusten.

Giftet sitter i fjärsingarnas ryggfenor, som består av vassa piggar och det kan vara mycket smärtfullt att trampa på denna fisk. Giftet kan förorsaka svullnad och svimningsanfall, men ofta känns det bara som ett vanligt bistick. Ni kan lindra smärtan och oskadliggöra giftet genom att sätta foten i varmt vatten.

Var extra uppmärksam på fjärsingar i juni, juli och augusti, då fiskarna gräver sig ned i grunt vatten för att leka.

(Källa: Naturguide.dk, oktober 2010)