Öppningstider

Under sommaren är våra aktuella telefontider mellan klockan 9 till 18, alla veckans dagar. Efter sommarsäsongen kan det däremot vara stängt på söndagar. När lokalkontoret är stängt, blir telefonen automatiskt vidarekopplad till ett annat lokalkontor.

Sol og Strands öppettider. Larmnummer utanför öppettiden: +0045 96 73 14 00


Öppettiderna varierar kraftigt i Danmark, speciellt på sommaren och i sommarstugeområdena, där butikerna ofta har öppet till kl. 21 - även på helgerna.

Under lågsäsong kan det förekomma, att en butik har stängt, vilket gör att avståndet till de närmaste butikerna kan vara betydligt längre än vad som angivits.

I de större städerna har butiker öppet på vardagar från kl. 10 till 17,30, fredag till kl. 20 och lördag fram till kl. 13. Livsmedelsbutiker har längre öppettider.