Semestra med gott hjärta.

Väljer man att semestra i en sommarstuga eller hyra ut sitt fritidshus genom Sol og Strand är man indirekt med och gör skillnad för andra. Sol og Strand ägs nämligen av ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”, som stiftades 2019 av företagets grundare: makarna Margit och Kjeld Andersen. Det skedde dels utifrån ett cirkulärt perspektiv om att ge stöd där behovet finns, och dels utifrån en brinnande önskan om att bevara Sol og Strand som ett danskägt företag – även i framtiden.

Fonden har som syfte att – förutom att säkra en fortsatt positiv utveckling av Sol og Strand – dela ut pengar till välgörenhetsorganisationer och lokala ändamål.
Avsikten är att såväl semestergäster som medarbetare och ägare av sommarstugor ska känna att det handlar om att ”semestra med gott hjärta” när man är en del av Sol og Strand.

Fondens styrelse består av Jens Stadum, styrelseordförande och advokat, Per Dam, verkställande direktör i Sol og Strand, Sisse Fisker, direktör i SMIL-fonden, samt Margit och Kjeld Andersen.

Läs mer på www.sologstrandfonden.dk

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S grundades 1979 och är i dag ett av de största danskägda företagen inom förmedling av semesterbostäder. Företaget sysselsätter omkring 135 fast anställda medarbetare och över 1 000 säsongsanställda.