Frihedsmuseet


Den kronologiskt uppbyggda utställningen på Frihedsmuseet informerar om det danska motståndet mot den tyska ockupationsmakten mellan 1940 och 1945. Här beskrivs motståndsrörelsens utveckling - på vilket samhället och världskrigets upptrappning hade ett stort inflytande. Dessutom, presenteras här olika variationer av motståndsarbetet. De utställda föremålen, fotografier och dokument behandlas mer djupgående genom videos med motståndsmän, som berättar om deras verksamhet. På grund av brand den 28 april 2013 är Frihedsmuseet stängt på obestämd tid!
 

Frihedsmuseet

Churchillparken 7

1263 København K

Tlf: 33473921

natmus.dk/

Visa på karta Visa på karta