Fregatten Peder Skram


Fregatten Peder SkramFregatten Peder Skram var den danska flottans flaggskepp mellan 1966 och 1988. Den ligger nu i Köpenhamn, närmare bestämt på Nyholm, som är en gammal flottbas från 1693. Här ligger många gamla byggnader och anläggningar, bland andra salutbatteriet Sixtus, där Rikets flagga vajar.

Besök fregatten och de andra örlogsfartygen: ubåten Sälen och torpedbåten Sehested. Hör historien om hur det kalla kriget "utkämpades till sjöss" i danska farvatten och i Östersjön.

Upplev atmosfären ombord på det stora örlogsfartyget. Se hur besättningen levde, arbetade och löste uppgifterna ombord.

Barn under 5 år kommer in gratis tillsammans med sina föräldrar. Audioguide på danska och engelska utlånas gratis.

Läs mer på fregattens hemsida om biljettpriser och hur ni finner vägen till Peder Skram.
Sixtus Batteriet
Ubåt vid sidan av fregatten ´Peder Skram´
 

Fregatten Peder Skram

Elefanten 2

Nyholm

1439 København K

Tlf: 32571316

www.pederskram.dk

Visa på karta Visa på karta