Praktiska-info

 

Persondatapolicy

Avsikten med detta avsnittet är att förtydliga hur Sol og Strand registrerar, behandlar och sparar era personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och eventuell e-mail adress samt bankupplysningar. Er bankkontoinformation sparas inte hos Sol og Strand. Det är uteslutande vår samarbetspartner ePay, som handhar kreditkort. ePay är certifierad enligt PCI-standarden.

Användande av personupplysningar
Sol og Strand registrerar er personliga information för att kunna kommunicera med er i relation till er semestervistelse, t. ex. via hyresbevis och inbetalningskvitto.
Personlig information använder Sol og Strand dessutom för intern statistik.
Ni kommer inte att få någon nyhetsbreve från Sol og Strand med mindre än, att ni aktivt har accepterat detta vid prenumerationstillfället av vårt nyhetsbrev.

Lagring och sekretess
Era personliga upplysningar behandlar vi med sekretess och de blir aldrig överförda till en tredjepart utan er tillåtelse. Upplysningarna sparar vi okrypterade i Sol og Strands databas, som är skyddad med en brandvägg mot obehörigt intrång.
Hemsidor, där web-adressen startar med https://www...., är krypterad och säkerhetscertifierad. Detta berör speciellt hemsidor med bokning eller inloggning. Sol og Strand lagrar era personliga upplysningar till dess ni önskar att få dem borttagna.

Kännedom
Med avseende på persondatalagen har ni rätt till kännedom om den information vi sparar om er. Om ni önskar att åberopa denna rättighet eller vill bli borttagna ur vår databas, kan ni vända er till den dataansvarige hos:
Sol og Strand Feriehusudlejning, Ilsigvej 21, DK-9492 Blokhus, tlf.: +4599444444, info@sologstrand.se

Användning av cookies
När ni använder Sol og Strands hemsida, kommer vi att sätta cookies på er dators hårddisk och därmed kommer datorn ihåg ert val.
En cookie är en datafil, som innehåller teknisk information. Den kan inte överföra virus till er dator och tar inte upp någon plats av betydelse och ni märker den inte.

Läs mer om hur vi använder cookies här.


A

 
 

B

 

C

 
 

D

 

E

 
 

F

 

G

 

H

 
 

I

 
 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 
 

R

 
 

S

 
 

T

 

U

 
 

V

 
 

Ö

 

Å