Elförbrukning - Praktiska-info

 

Covid-19 (Corona virus)

 

Läs mer

 
 

Elförbrukning

Semesterstugor utan swimmingpool och spa-anläggning
Beroende på säsong förbrukar våra semestergäster i genomsnitt 6,6 kWh per personen per dygn.
Under den varmaste sommarmånaden är genomsnittet 2,5 kWh och under den kallaste vintermånaden 13 kWh per person per dygn.

Semesterstugor med spa-anläggning och utan swimmingpool
I genomsnitt är elförbrukningen 8 kWh per person per dygn, beroende på säsong.
Under den varmaste sommarmånaden är genomsnittet 3,5 kWh och under den kallaste vintermånaden 18 kWh per person per dygn.

Semesterstugor med swimmingpool
Elförbrukningen är i genomsnitt 16 kWh per person per dygn, beroende på årstiden.
Under den varmaste sommarmånaden är genomsnittet 9,5 kWh och under den kallaste vintermånaden 27 kWh per person per dygn.

Förbehåll
Elförbrukningen i en energisnål semesterstuga är i genomsnitt 15% lägre.
Elektricitet för uppvärmning av bastun ingår inte i den genomsnittliga förbrukningen.
Genomsnittet är baserat på ett genomsnittligt antal personer per m2. Om ni är få personer i en stor semesterstuga, bör ni räkna med en högre förbrukning än genomsnittet.
Det måste förhållandevis påräknas et större förbrukning för en minisemester än för en veckas semester på grund av uppvärmningskostnader.

Danska semesterstugor är normalt uppvärmda med elektricitet. Den genomsnittliga strømförbrukningen är baserad på semesterstugor med el som primär värmekälla. I semesterstugor med andra värmekällor, som t.ex. oljepannor eller fjärrvärme, kommer strømförbrukningen att bli lägre. I gengäld kommer det att bli kostnader för olja eller fjärrvärme. I genomsnittskonsumtionen har hänsyn inte tagits för användande av värmekamin.

Priser och avräkning
Förbrukningspriserna står under menyn Priser vid varje semesterstuga. Dessutom framgår förbrukningspriserna på ert hyreskontrakt.

Priserna för förbrukning finns angivna vid varje semestedrstuga under menyn Priser. Läs mer under Strömförbrukning och [Förbruksavräkning]. Läs mer här om elektricitet i Danmark.


A

 

B

 

C

 
 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 
 

I

 
 

K

 
 

L

 
 

M

 

N

 

O

 

P

 
 

R

 

S

 

T

 

U

 
 

V

 

Ö

 

Å