Bankupplysningar - Praktiska-info

 

Covid-19 (Corona virus)

 

Läs mer

 
 

Bankupplysningar

Hyra samt betalning för extra förbrukning och reklammationer inbetalas på kontonr.: 12200110014 i Danske Bank. BIC: DABASESX, IBAN: SE5712000000012200110014. Glöm inte att uppge er OCR-ref. (kontrakt-id).


A

 

B

 

C

 
 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 
 

I

 
 

K

 
 

L

 
 

M

 

N

 

O

 

P

 
 

R

 

S

 

T

 

U

 
 

V

 

Ö

 

Å